Опис діяльності гуртка

Керівник гуртка: Пантєєва Руслана Миколаївна


Наш чарівний гурток


Гурток «Батик»  є одним з улюблених учнівських гуртків, який поєднує в собі елементи образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. З 2012року  він працює під керівництвом Пантєєвої Р.М.
Основний напрямок роботи гуртка - техніка розпису на тканині – батик, цей термін був покладений і в основну назву гуртка
Ця цікава техніка розпису тканини бере початок у глибині століть у країнах стародавнього Сходу, але  і сьогодні вона є популярною  та  доступною навіть для непідготовлених майстрів.
Розпис і прикраса тканини – захоплююче заняття, яке може наповнити наше життя радістю творчості. Робота з шовком і фарбами доставляє незрівняне задоволення, задоволення від реалізації найсміливіших ідей своїми руками. Вироби, виконані в техніці батик, можуть відкрити талант художника, дизайнера одягу або інтер'єру. І пов'язано це, з одного боку, з чудовим матеріалом - шовк, сатин, ситець і т д., з іншого боку, з чудовими яскравими фарбами, з допомогою яких можна прикрасити інтер'єр.
Батик  на шовку має широке поле діяльності, - від реалізму, де розпис починає сперечатися з живописом та графікою,- до орнаменту, де він стає тканиною. І варто лише трохи зануритися в цей особливий світ фарб і матеріалів, як він настільки заворожує і захоплює, що хочеться творити і творити.
За основу роботи гуртка взято програму   образотворчого мистецтва О.Міщенко, Н.Панченко (Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упор. О.А.Артеменко, О.О. Колонькова, А.П. Тараканова – К.: Шк.світ, 2012. – С.4). Використовуючи її керівник розробив власну адаптовану навчальну програму.

         Мета навчальної  програм

  • Формувати компетентності особистості засобами гуртка «Батик» 
  • Розвивати інтелектуальні здібності (уяву, абстрактне мислення).
  • Навчити сконцентровувати свою увагу на змісті роботи, яку виконує гуртківець.
  •  Підвищувати пізнавальну і творчу активність (вивчення та самостійне дослідження історії ремесла,  уміти ставити мету, пргнозувати результат, виявляти наполеглевість і працелюбність під час втілення поставлених завдань).
  • Розвивати естетичний смак, оригінальність, креатив.

Основні завдання програми
Навчальні:
·        Поглиблення знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції,кольорознавство, засоби виразності, чинники, що впливають на створення творчого образу;
·        Формування уявлень про види та жанри образотворчого та інших візуальних мистецтв, особливості художньо – образної мови, притаманної кожному їх виду;
·        Розширення художньо – естетичного досвіду, опанування художніх умінь та навичок у практичній діяльності;
·      Набуття досвіду, створення художніх образів у процесі власної творчості, знайомство з творами світової та української художньої культури;
·        Формування навичок аналізу художніх творів.
Розвивальні:
·        Збагачення емоційно – чуттєвої сфери;
·        Розвиток художніх сенсорних здібностей;
·         Розвиток нестереотипного художньо – образного мислення
Виховні:
·        Виховання естетичного ставлення до дійсності;
·        Виховання емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва;
·        Виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій;
·        Виховання любові до природи і дбайливого ставлення до неї;
·        Виховання художніх смаків, морально – естетичних ідеалів, потреби у художньо - творчій реалізації, та духовно – естетичному самовдосконаленні.

         Основні форми роботи гуртківців: теоретичні повідомлення, презентації, практична робота, бесіди-обговорення;  колективні, групові, індивідуальні консультації; екскурсії, пошукова і дослідницька  діяльність, відвідування авторських  виставок народних умільців та зустрічі з ними.
         Основні методи роботи:  проектування, моделювання, конструювання, дослідження, практичні роботи, спостереження, самоаналіз і самооцінка.
         Основні форми оцінювання робіт гуртківців – це їхня участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях тощо. Кожен учень презентує свої роботи й готує творчий звіт.
Матеріали та обладнання:
·        акварельні та анілінові фарби;
·        резерв;
·        тканини для розпису: шовк, атлас, крепдешин, бязь;
·        інструменти: пензлики, скляні трубочки, валики, тампони, трафарети, прості олівці, копіювальний папір, калька;
·        дерев'яні рамки для натягнення тканини;
·        церата на столи, підставки для пензликів, ємкості для води та приготування фарб.
Робота з батьками
Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Значну роль у вихованні гуртківців позашкільного навчального закладу варто віднести спільним діям керівника і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасному гуртку «Батик».

Головними завданнями роботи гуртка «Батик» позашкільного навчального закладу з сім'єю є:
- пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків та їх зацікавленості у гарному та творчому натхненні вихованців;
- організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації творчої діяльності вихованця вдома;
- гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин, керівник-батьки.
Батьки та керівник гуртка повинні стати партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання дітей, що дозволить реалізувати виховну мету гуртка «Батик». В умовах соціально-економічної, політичної нестабільності і духовної кризи суспільства, що склалася останнім часом у нашій державі, значно зросла роль гуртків та інших форм позашкільної роботи у попередженні злочинності, наркоманії, табакокуріння, пияцтва, запобіганні дитячій бездоглядності, бродяжництву, жебракуванню.
Важливо навчати батьків правильної взаємодії з дітьми, які займаються у гуртку «Батик». Педагогізація родин відбувається через консультативно-рекомендаційну роботу (відкриті  заняття; батьківські збори; усні і письмові консультації, бесіди тощо.) Консультативну діяльність, залучення батьків до навчально-виховного процесу (Участь у підготовці  проведення  різних заходів : виставки дитячих робіт , ярмарках, поїздки дітей (фінансування), закупка матеріалів для гуртка, а також можливістю самим прийняти участь у поїздках на фестиваль, та конкурси, де батьки можуть разом з дітьми зануритися в світ творчості).

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.